معنی و ترجمه کلمه ضمائم به انگلیسی ضمائم یعنی چه

ضمائم

complement
enclosure
paraphernalia
purtenance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها