معنی و ترجمه کلمه ضماد گرم به انگلیسی ضماد گرم یعنی چه

ضماد گرم

stupe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها