معنی و ترجمه کلمه ضمانت اجرایى قانون به انگلیسی ضمانت اجرایى قانون یعنی چه

ضمانت اجرایى قانون

sanction

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها