معنی و ترجمه کلمه ضمانت کننده به انگلیسی ضمانت کننده یعنی چه

ضمانت کننده

guarantor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها