معنی و ترجمه کلمه ضمیرى به انگلیسی ضمیرى یعنی چه

ضمیرى

pronominal

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها