معنی و ترجمه کلمه ضمیر اشاره به انگلیسی ضمیر اشاره یعنی چه

ضمیر اشاره

demonstrative

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها