معنی و ترجمه کلمه ضمیر مرجوع بفاعل یا مسندالیه به انگلیسی ضمیر مرجوع بفاعل یا مسندالیه یعنی چه

ضمیر مرجوع بفاعل یا مسندالیه

reflexive pronoun

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها