معنی و ترجمه کلمه ضمیر ملکى سوم شخص مفرد مذکر به انگلیسی ضمیر ملکى سوم شخص مفرد مذکر یعنی چه

ضمیر ملکى سوم شخص مفرد مذکر

his

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها