معنی و ترجمه کلمه ضمیر نابخود به انگلیسی ضمیر نابخود یعنی چه

ضمیر نابخود

unconscious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها