معنی و ترجمه کلمه ضمیر ناخودآگاه به انگلیسی ضمیر ناخودآگاه یعنی چه

ضمیر ناخودآگاه

unconscious

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها