معنی و ترجمه کلمه ضمیر یا صفت اشاره به انگلیسی ضمیر یا صفت اشاره یعنی چه

ضمیر یا صفت اشاره

determiner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها