معنی و ترجمه کلمه ضمیمه سازى به انگلیسی ضمیمه سازى یعنی چه

ضمیمه سازى

annex
annexation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها