معنی و ترجمه کلمه ضمیمه شده به انگلیسی ضمیمه شده یعنی چه

ضمیمه شده

pendant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها