معنی و ترجمه کلمه ضمیمه کردن به انگلیسی ضمیمه کردن یعنی چه

ضمیمه کردن

accompany
adject
affix
annex
attach
tack
tag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها