معنی و ترجمه کلمه ضمیمه به انگلیسی ضمیمه یعنی چه

ضمیمه

accompaniment
addendum
addition
adjoint
adjunct
adjunction
annex
appendage
appendant
appendices
appendix
appurtenance
attached
attachment
cirrus
enclosure
extrinsic
supplement

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها