معنی و ترجمه کلمه ضوابط تصمیم گیرى به انگلیسی ضوابط تصمیم گیرى یعنی چه

ضوابط تصمیم گیرى

decision criteria

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها