معنی و ترجمه کلمه ضوابط به انگلیسی ضوابط یعنی چه

ضوابط

criteria


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها