معنی و ترجمه کلمه طاس گرفتن به انگلیسی طاس گرفتن یعنی چه

طاس گرفتن

cog
slur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها