معنی و ترجمه کلمه طاعونى به انگلیسی طاعونى یعنی چه

طاعونى

pestilent
plaguey
plaguy

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها