معنی و ترجمه کلمه طاقت چیزى را داشتن به انگلیسی طاقت چیزى را داشتن یعنی چه

طاقت چیزى را داشتن

endure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها