معنی و ترجمه کلمه طاق مایلى که به دیوار ساختمانى تکیه کرده و آن را نگه مى دارد به انگلیسی طاق مایلى که به دیوار ساختمانى تکیه کرده و آن را نگه مى دارد یعنی چه

طاق مایلى که به دیوار ساختمانى تکیه کرده و آن را نگه مى دارد

flying buttress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها