معنی و ترجمه کلمه طاق مدخل معبد به انگلیسی طاق مدخل معبد یعنی چه

طاق مدخل معبد

torii

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها