معنی و ترجمه کلمه طالبى به انگلیسی طالبى یعنی چه

طالبى

cantaloupe


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها