معنی و ترجمه کلمه طالب به انگلیسی طالب یعنی چه

طالب

applicant
aspirant
emulous
wishful

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها