معنی و ترجمه کلمه طباشیر به انگلیسی طباشیر یعنی چه

طباشیر

magnesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها