معنی و ترجمه کلمه طبال به انگلیسی طبال یعنی چه

طبال

beater
drumbeater
dummer
timpanist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها