معنی و ترجمه کلمه طبقه بندى کردن به انگلیسی طبقه بندى کردن یعنی چه

طبقه بندى کردن

assort
break down
categorize
class
classify
grade
label
layer
pigeonhole
systemize
type

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها