معنی و ترجمه کلمه طبقه ثروتمند به انگلیسی طبقه ثروتمند یعنی چه

طبقه ثروتمند

plutocracy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها