معنی و ترجمه کلمه طبقه روستایى به انگلیسی طبقه روستایى یعنی چه

طبقه روستایى

jacquerie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها