معنی و ترجمه کلمه طبقه فوقانى جواز 11 کیلومتر به بالا به انگلیسی طبقه فوقانى جواز 11 کیلومتر به بالا یعنی چه

طبقه فوقانى جواز 11 کیلومتر به بالا

stratosphere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها