معنی و ترجمه کلمه طبقه نسج سلولى به انگلیسی طبقه نسج سلولى یعنی چه

طبقه نسج سلولى

stratum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها