معنی و ترجمه کلمه طبقه وازده اجتماع به انگلیسی طبقه وازده اجتماع یعنی چه

طبقه وازده اجتماع

scum


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها