معنی و ترجمه کلمه طبقه به انگلیسی طبقه یعنی چه

طبقه

bed
caste
category
class
estate
floor
folium
genre
genus
grain
ilk
lain
order
pigeonhole
race
sort
stage
storey
story
stratum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها