معنی و ترجمه کلمه طبق به انگلیسی طبق یعنی چه

طبق

torus
tray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها