معنی و ترجمه کلمه طبله چاپ به انگلیسی طبله چاپ یعنی چه

طبله چاپ

print drum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها