معنی و ترجمه کلمه طبل گوش به انگلیسی طبل گوش یعنی چه

طبل گوش

tympanum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها