معنی و ترجمه کلمه طبیب متخصص کوفت به انگلیسی طبیب متخصص کوفت یعنی چه

طبیب متخصص کوفت

syphilologist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها