معنی و ترجمه کلمه طبیب به انگلیسی طبیب یعنی چه

طبیب

leech
medic
medico
peahen


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها