معنی و ترجمه کلمه طبیعت یا ماهیت چیزى را عوض کردن به انگلیسی طبیعت یا ماهیت چیزى را عوض کردن یعنی چه

طبیعت یا ماهیت چیزى را عوض کردن

denature

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها