معنی و ترجمه کلمه طبیعى شدن به انگلیسی طبیعى شدن یعنی چه

طبیعى شدن

naturalize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها