معنی و ترجمه کلمه طب داخلى به انگلیسی طب داخلى یعنی چه

طب داخلى

internal medicine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها