معنی و ترجمه کلمه طراحى نطقى به انگلیسی طراحى نطقى یعنی چه

طراحى نطقى

logical design

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها