معنی و ترجمه کلمه طراحى به انگلیسی طراحى یعنی چه

طراحى

architectonics
design
designing
draughtsmanship
planography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها