معنی و ترجمه کلمه طرحى درخور ریختن به انگلیسی طرحى درخور ریختن یعنی چه

طرحى درخور ریختن

typecast

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها