معنی و ترجمه کلمه طرح بندى پرونده به انگلیسی طرح بندى پرونده یعنی چه

طرح بندى پرونده

file layout

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها