معنی و ترجمه کلمه طرح خانه خانه مورب پارچه به انگلیسی طرح خانه خانه مورب پارچه یعنی چه

طرح خانه خانه مورب پارچه

hound's tooth check
houndstooth check

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها