معنی و ترجمه کلمه طرح دعوى در دادگاه به انگلیسی طرح دعوى در دادگاه یعنی چه

طرح دعوى در دادگاه

lawsuit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها