معنی و ترجمه کلمه طرح ریزى به انگلیسی طرح ریزى یعنی چه

طرح ریزى

planning
projection
schematization
scheming
skeleton

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها