معنی و ترجمه کلمه طرح وظیفه مندى به انگلیسی طرح وظیفه مندى یعنی چه

طرح وظیفه مندى

functional design

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها