معنی و ترجمه کلمه طرح کردن و ساختن به انگلیسی طرح کردن و ساختن یعنی چه

طرح کردن و ساختن

engineer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها